Sağlık Turizmi ve Tarihsel Gelişimi

by Published : 11/08/2021 Views : 156

Yaşanılan coğrafi bölge neresi olursa olsun tüm konumlarda insanların sağlık sorunları ve ihtiyaçları benzerlik göstermektedir.

Son zamanlarda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte kişilerin seyahat özgürlüklerinin artması, ulaşımda kolaylıkların sağlanması, sağlık hizmetlerinin dünyanın farklı bölgelerinde değişik kalitelerde yapılması ve maddi imkânların bölgelere göre değişiklik göstermesi sağlık turizmi olarak anılan kavramın çıkmasında en büyük etken olmuştur.

Sanayileşme ve kentleşmeye ek olarak düzensiz ve sağlıksız beslenmenin de artmasıyla birlikte insan ve toplum sağlığı son dönemlerde giderek kötüleşmeye, kişilerde sağlık sorunları baş göstermeye başlamıştır. Bu nedenle insanlar sağlığını korumak ya da sağlık sorunlarını gidermek için başka yöntemlere başvurmaya başlamışlardır.

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi, bireylerin sağlıkla ilgili olan bütün hizmetleri almak amacı güderek yaşadıkları ülke dışındaki ülkelere ziyaretlerine verilen genel bir isimdir.

Sağlık turizmi denildiğinde akla ilk olarak engelli turizmi, medikal turizm, yaşlı turizmi ve termal sağlık turizmi kavramları gelmektedir. Bununla birlikte sağlık ihtiyaçlarını keyfi ya da zorunlu sebeplerden başka ülkelerdeki imkânları kullanarak gideren hastalar için özel sınıflandırmalar yapılmaktadır. Yapılan sınıflandırmalar ihtiyaç giderme nedenine göre medikal turist, turistin sağlığı kapsamında hizmet alan hasta gibi farklı şekillerde isimlendirilmiştir.

Sağlık Turizmi Tarihçesi Ve Gelişimi

Sağlık turizmi her ne kadar şu an olduğu şekliyle anılmasa da çok eski dönemlere dayanan bir faaliyettir. Bilindiği üzere hekimlik dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Tarih öncesi dönemlerde de hastalıkların tedavisinde komşu kabilelerin ziyaret edildiği ve yardım istendiği gibi söylemler vardır.

Antik çağlar ve ilk çağlarda da kendi dönemlerinden önceki dönemlerle bağlı olduklarını gösteren bulgular yer almaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalar ve kazılarda birçok eski medeniyet tarafından kaplıcaların ve kutsal banyoların şifa verici etkilerinden faydalanmaya çalıştıkları görülmüştür.

Orta Çağ tıbbına Arab Tıbbı ya da İslam Tıbbı adları verilmiştir. Arapçanın bilim olarak kullanıldığı tıp anlamında bu isimlendirme yapılmıştır. Ortaçağ sağlık hizmetlerinde Müslüman bilim adamlarının ve bulundukları medeniyetlerinin yabancılara da hizmet vermekte olan sağlık merkezleri kuruduğuna dair bilgiler yer almaktadır.

1206 yılında da Anadolu’nun ilk tıp fakültesi olarak kabul gören Gevher Nesibe Darüşşifası inşa edilmiştir. Bu darüşşifa kendi bölgesiyle birlikte yakın coğrafyada yer alan bölgelerin de sağlık konusunda merkezi konumuna gelmiştir.

Bunlarla birlikte Rönesans Dönemi ve Rönesans sonrası döneminde de İstanbul, Bursa Budin-Peşte ve Bağdat, darüşşifaları ve kaplıcaları ile bölgelerinde ve bölgelerine yakın konumlarda sağlık turizmi merkezi haline gelmişlerdir.

1900’lerden günümüze gelene kadar da sağlık turizmi benzer koşullar altında gelişmeye ve değişmeye devam etmiştir ve her geçen yıl daha da canlı ve hareketli bir hale gelmektedir.

Türkiye’de Sağlık Turizmi Ve Sağlık Turizminin Yeri

Türkiye turistlerin hem tedavi hem de tatil beklentileri karşılama kapasitesi yüksek bir ülkedir. Aynı zamanda sağlık turizmi dönemsel bir hizmet olmamasından ötürü tüm yıl boyunca turizmin canlanmasını ve döviz kazanımını artıracak bir etkiye sahiptir.

Ülkemize son yıllarda yapılan yatırımlar neticesinde sağlık turizminin büyük bir ivme kazandığı ve bu artışın devam edeceği de yapılan araştırmalarla birlikte gözlenmiştir.

Ülkemiz özellikle diş hekimliği konularından turistlerin gözde merkezlerinden biri haline gelmiştir. Hollywood Smile gibi gülüş tasarımından diş teli tedavisine kadar birçok farklı tedavide ülkemizde öncelikli olarak tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. Bunda hem yapılan işlemlerin kalitesi hem de işlemlerin maliyetinin uygunluğunun önemli etkileri vardır. 

Neler Düşünüyorsunuz ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Acil durumlar için bizi arayın ! Hemen Ara