Diğer Aydınlatma Sayfaları:

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar satın alma sözleşmesini okuyup, üyelik işlemlerini gerçekleştirir yapmaz onaylamış sayılırlar.

Satın alma sözleşmesi, Marmara Smile Diş Kliniği ile müşteri arasında sanal ortamda yapılır.

Şartlar ve koşullar

Madde – 1: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen “www.marmarasmile.com” (“Web Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş edilen ürünün satışı ve teslimatı ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 27.27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği.

Madde – 2: SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Marmara Smile Turizm Sağlık Hizmetleri Dış Tic. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “Marmara Smile Diş Polikliniği” veya “SATICI” olarak anılacaktır.)

Adres: Meşruiyet Mah. Rumeli Cad. Matbaacı Osmanbey Sk. Bakara Apt. No: 51 Kat:4 D:4 – Şişli/ İstanbul 34371

Telefon: +90 850 885 54 55
İade Adresi: Meşruiyet Mah. Rumeli Cad. Matbaacı Osmanbey Sk. Bakara Apt. No: 51 Kat:4 D:4 – Şişli/ İstanbul 34371

E-Mail: mydata@marmarasmile.com

Madde – 3: ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler, Marmara Smile Diş Kliniği şirketinin e-ticaret mağazası marmarasmile.com üzerinden üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar (Bundan böyle “ALICI” veya “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.)

Madde – 4: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mallar/Ürünler veya Hizmetler’; Tür, Tutar, Marka/Model, Renk, Adet, Satış Fiyatı ve Ödeme Şekli web sitesinde belirtildiği gibidir ve alıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.

Madde – 5: GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve teslimatlı ödeme şekli ile ilgili tüm bilgilere sahip olduğunu ve buna ilişkin tüm masrafların ALICI tarafından karşılanacağını, ayrıca teslim süresini, tam ticari unvanını bildiğini beyan ve teyit eder. SATICI’nın açık adresi ve iletişim bilgileri.

5.2. Bu web sitesini veya mobil uygulamayı ziyaret etmeniz durumunda; SATICI, sitenin ve bilgilerin ve diğer verilerin, programların vb. kullanılması nedeniyle sözleşmeye aykırılık, haksız fiil veya sair sebeplerden doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. SATICI’nın kesintiye uğraması halinde sorumluluk kabul etmediğini, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya diğer sebeplerle arıza, ihmal, söndürme, kayıp, işlem veya iletişimde gecikme, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarındaki arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, kayıtlara izinsiz veya izinsiz olarak erişilmesi veya değiştirilmesi, haksız fiil veya diğer sebeplerle sebepler.

5.3. SATICI, işbu Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan tüm hizmet, ürün, kullanım koşulları ve Web Sitesi veya Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirebilir, yeniden düzenleyebilir veya yayınlanmasını durdurabilir. Bu değişiklikler yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Şirket, ALICI’ya Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’yı her ziyaretinde yasal uyarı sayfasını ziyaret etmesini önerir. Bu koşullar, bağlantı verilen diğer web siteleri için de geçerlidir.

5.4. Web Sitesi ve Mobil Uygulama, SATICI tarafından kontrol edilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar veya referanslar içerebilir. SATICI, bu web sitelerinde yer alan içeriklerden ve bağlantılardan sorumlu değildir.

5.5. SATICI, bu web sitesinin ve mobil uygulamanın genel görünümü ve tasarımı ile tüm bilgi ve materyallerin (“Materyaller”) tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahiptir; resimler, tüm markalar, web sitesi alan adı, logo, ikon, gösterici, yazılı, elektronik, grafik veya makine tarafından okunabilir olarak sunulan teknik veriler ve bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, çalışma yöntemi ve çalışma modeli yasal koruma altındadır ve yasal koruma altındadır. . Kodlar ve yazılımlar dahil olmak üzere sitenin veya mobil uygulamanın hiçbir materyali önceden izin alınmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz ve tam kredi vermek. İnternet Sitesinin tamamı veya bir kısmı ve/veya Mobil Uygulama başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aleyhine yapılan fiillerin tespiti halinde SATICI’nın hukuki ve cezai sorumluluk ile burada belirtilmeyen diğer hakları saklıdır.

5.6. ALICI’nın bilgileri ancak resmi makamlara açıklanması, talebinin kabulü ve mevzuat hükümlerine göre ifşa zorunluluğunun doğması halinde mümkündür.

5.7. Sözleşme konusu ürün, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından ALICI’nın yerleşim yeri mesafesine göre 30 günü geçmeyecek şekilde Web Sitesinde belirtilen süre içerisinde ALICI’ya veya ALICI’nın verdiği adreste ikamet edene teslim edilecektir. . İşbu Sözleşme’nin onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi Havex Kargo (Havex Uluslar arası Taşımacılık ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.)’dir. Madde 3’te belirtilen teslimata ilişkin tüm kargo ücretleri, toplam sipariş bedeli kadardır. 1000 (Bin) Türk Lirasının altında ise ALICI tarafından ödenecek ve bu ücretler “Teslimat Bedeli” olarak fatura edilecektir.

5.8. Sözleşme konusu ürünlerin ALICI’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilmesinin gerekmesi durumunda, ALICI’dan başkası tarafından teslimatın kabul edilmemesinden doğabilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.

5.9. Ürünlerin ALICI’ya teslim edilmesinden sorumlu kargo görevlisinin hata ve ihmallerinden kaynaklanan zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz ve ürünün teslim edilmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.10. SATICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen kaliteye uygun, garantisi ve varsa kullanım kılavuzu ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.11. SATICI’nın sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, sipariş edilen ürün veya hizmetin teslimatının bir şekilde imkansız olması halinde; SATICI, ifa yükümlülüğü süresi sona ermeden bu durumu ALICI’ya bildirmek zorundadır ve stokta varsa aynı fiyat ve kalitede başka bir ürünü ALICI’ya tedarik edebilir.

5.12. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, internet sitesinde yer alan kredi kartı, banka kartı veya banka kartı veya diğer ödeme araçlarının yetkisiz kişilerce hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşu tarafından tutarı transfer etmemesi halinde, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayacak şekilde; ürünler ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ise 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade edilmelidir. Aksine ALICI her türlü yasal prosedürün uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

5.13. ALICI’nın satın aldığı ürün veya hizmetin SATICI’ya ait tedarikçi firmanın stoklarında bulunmaması ve aynı fiyat ve kalitede başka bir ürünün bulunmaması durumunda SATICI, ödediği bedeli ALICI’ya iade etme hakkını saklı tutar.

5.14. SATICI, sözleşme konusu ürünün mücbir sebepler veya olumsuz hava koşulları veya nakliyenin imkansızlığı gibi teslimatı engelleyen istisnai haller nedeniyle taahhüt edilen sürede teslim edilememesi durumunda ALICI’yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 30 (otuz) gün içerisinde ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına tek seferde iade edilecektir.

5.15. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün(ler) toplamı ALICI tarafından siparişin iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra, ALICI’nın hesabında görünen tutarın tamamen banka işlem süreleri ile ilgili olduğunu ve ALICI’nın olası gecikmelere müdahale edemeyeceğini ve iadenin bankaya işlenmesinin ardından ALICI’nın, Bankanın parayı ALICI’nın hesabına havale etmesi 2-3 haftayı bulabilir.

5.16. SATICI, ALICI’nın ihtiyacına göre internet sitesi üzerinden verdiği siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar. SATICI, toptan satış kapsamında ALICI’nın ihtiyacı olan 30 (otuz) ürünü aşan siparişleri tamamen iptal etme veya perakende satış limiti altındaki 30 (otuz) adedini gönderme hakkını saklı tutar.

5.17. Kredi kartı şifresinin 3 (üç) defa yanlış girilmesi nedeniyle ALICI’nın satın alma işlemini tamamlayamaması durumunda SATICI, kimlik ve kredi kartı bilgilerinin ispatı için görsel yardımcılar dahil her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkına sahiptir. . SATICI, bu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından sağlanamaması veya eksik bilgi verilmesi veya verilen bilgilerin sipariş bilgileri ile uyuşmaması durumunda siparişi anında iptal etme hakkına sahiptir.

5.18. SATICI, satış fiyatının piyasa değerinin çok altında ve ortalama bir kişinin anlayabileceği şekilde yanlış yazıldığı tüm siparişleri iptal etme hakkına sahiptir. ALICI, bu tür durumlarda hatanın açıkça görülmesi halinde herhangi bir hak veya talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde – 6: CAYMA HAKKI

ALICI, ürünlerin kendisine veya verdiği adreste ikamet eden kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde sebep göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması durumunda iade edilecek ürünlerin SATICI’nın internet sitesinde ilan edilen anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar, ürün(ler)in anlaşmalı kargo firması ile iade edilmesi durumunda SATICI tarafından karşılanacaktır.

Süresi içinde herhangi bir nedenle iade edilen ürün, anlaşmalı kargo firması ile gönderilmediği takdirde kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkını kullanmak için; 14 (ondört) gün içinde faks, telefon veya e-posta yoluyla SATICI’ya bildirimde bulunulmalı ve ürün, 6 ncı maddede belirtilen cayma hakkının kullanımına uygun ve olabilecek nitelikte olmalıdır. yeniden satıldı. Bu hakkın kullanılması halinde,

6.1. ALICI’ya veya üçüncü bir kişiye teslim edilen ürünün faturası, (Satılan ürün için kurumsal fatura düzenlenmeli ve ürün iade edilirken faturası ile birlikte gönderilmelidir. Faturası kesilen sipariş iadeleri kesinlikle iade edilmeyecektir. İADE FATURASI düzenlenmesi halinde doldurulacaktır),

6.2. İade formu,

6.3. Cayma hakkı kullanım niyetinin bildirilmesinden sonra iade edilen ürünler, ambalajı, kapağı ve varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak 1. maddede belirtilen ürün iade adresine teslim edilmelidir. 10 (on) gün. Cayma hakkı kullanım bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından sonra, ürün kapsamında yapılan tüm ödemeler 14 (ondört) gün içinde ALICI’ya iade edilecektir.

Ürün iade edilirken, ALICI’ya ürünün satın alınması sırasında temin edilen fatura aslının da (muhasebe kayıtlarının tutarlılığı için) iade edilmesi gerekmektedir. Ürün ile birlikte iade edilecek faturanın üzerine “İade faturası” yazılmalı ve ALICI tarafından imzalanmalıdır. Faturanın ürün ile birlikte veya en geç 5 (beş) gün içinde SATICI’ya iade edilmemesi durumunda iade işlemi yapılmayacak ve ürün, ödemeli çağrı olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.

Madde – 7: CAYMA HAKKINDAN MUAF OLAN ÜRÜNLER

27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi kapsamında; aşağıda belirtilen ürünler cayma hakkından muaftır.

7.1. Fiyatları piyasadaki dalgalanmaya göre değişen ve SATICI veya sağlayıcı tarafından kontrol edilemeyen ürünler.

7.2. ALICI’nın isteklerine veya kişisel ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan ürünler.

7.3. Kolayca kapanabilen veya son kullanma tarihi kısa olan ürünler. ç) Ürünler arasında ambalaj, bant, mühür, kapak gibi koruyucu unsurları açılmış, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.

7.4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürüne ilişkin sözleşmeler.

7.5. Kitap, dijital içerik ve bilgisayar donanım malzemeleri ile ilgili ürünler, teslim edildikten sonra ambalaj, bant, mühür, kapak gibi koruyucu unsurları açıldıktan sonra açılır.

7.6. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayın ile ilgili ürünler.

7.7. Belirli tarihlerde konaklama, hareketli mobilyalar, araç kiralama, yiyecek ve içecek temini gibi boş zamanların eğlence ve dinlenme amaçlı yeniden değerlendirilmesi ile ilgili ürünler.

7.8. Elektronik ortamda gerçekleştirilen veya ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünler.

7.9. Cayma hakkı süresi sona ermeden ALICI’nın onayı ile gerçekleştirilen ürünler.

Madde – 8: YETKİLİ MAHKEMELER

Tüketici, şikayet ve itirazlarını TC Mahkemeleri ve İcra Daireleri Tüketici Sorunları İl ve İl Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen parasal sınırlar dahilinde danışabilir.

Acil durumlar için bizi arayın ! Hemen Ara