Oklüzyon

Oklüzyon Nedir ?

Oklüzyon (occulison), üst ve alt dişlerin veya çenenin doğru şekilde birleşmemesi durumudur. Bu durum günlük yaşantınızda bir takım oküzyol ağrı ve hastalıklara neden olabilir. Çocuklarda diş çıkarma döneminde gözlenebilen çene anomalilerinin engellenmesi ya da azaltılması amacıyla karışık dişlenme döneminde ortodontik tedaviler uygulanmaktadır. Ayrıca erken diş çekimi yapılarak oklüzyonun gelişimi yönlendirilebilir. Böylece hastanın ilerideki yaşlarda ihtiyaç duyacağı ortodontik-cerrahi müdahalelerin gereksinimi azaltılacaktır.

Tedavi Özeti

DİKKAT: Her birey eşsizdir. Tedavi süreci, sonucu ve planlaması herkes için farklılık gösterebilir. Burada gördüğünüz değerler ortalama değerlerdir. Buradaki yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi araştırma niteliği taşımaz ve tıbbi işlemler için kullanılamaz.

Seans/Operasyon Sayısı 1
Operasyon Süresi 30 Dakika
Anestezi Lokal
Hassasiyet Süreci -
İşe dönme süresi Hemen
Tam İyileşme Hemen
Sonuçların kalıcılığı Sürekli
Hastanede kalma süresi -

Önce
& Sonra